Spirit Of New Orleans Productions
Traditional New Orleans Jazz With A 21st Century Flavor


 

All That Jazz!

Katja Toivola's Photo Exhibit
Katja Toivolan valokuvanäyttely

June 15 - July 3, 2015: Exhibit was part of Savitaipale Soi Festival
15. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2015: Näyttely oli osa Savitaipale Soi -tapahtumaa

 

 Pictures can be purchased on Etsy: www.etsy.com/shop/ktNOLAphotography,
please inquire about different sizes & framing
ktNOLAphotography is on Facebook: www.facebook.com/ktNOLAphotography

Kuvat ovat ostettavissa Etsystä: www.etsy.com/shop/ktNOLAphotography,
tiedustele eri kokoja ja kehystystä
ktNOLAphotography on Facebookissa: www.facebook.com/ktNOLAphotography

The exhibit was sponsored by Hakamäki Pharmacy.
Näyttelyä tuki Hakamäen Apteekki.

 Thanks to Mika Terho for initiating the idea and to Natalie Keto-Girgin for planning assistance.
Kiitokset Mika Terholle näyttelyideasta ja Natalie Keto-Girginille suunnitteluavusta.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All pictures have been taken in New Orleans, Louisiana. The city, known as the cradle of jazz, is full of European, Caribbean, and African influence and is, due to its rich history, one of the most interesting and cultured cities in the United States.

 The pictures are a play of light and shadow, rays of sunshine, the surrealistic atmosphere of the carnival season, fairytale like sceneries, historical buildings, the warm ambience of jazz concerts, timeless traditions and rituals, and the blazing colors of the Mardi Gras Indians. Pictures are moments and moments are pictures.

 I hope you enjoy the exhibit!

 

Kaikki näyttelyn kuvat on otettu New Orleansissa, Louisianassa. Jazzin kehtona tunnettu kaupunki on tulvillaan eurooppalaisia, karibialaisia ja afrikkalaisia vaikutteita ja on rikkaan historiansa ansiosta yksi Yhdysvaltojen mielenkiintoisimmista ja kulttuurintäyteisimmistä kaupungeista.

 Kuvissa leikittelevät valot ja varjot, auringonsäteet, karnevaalikauden surrealistinen tunnelma, sadunomaiset maisemat, historialliset rakennukset, jazz-konserttien lämmin henki, ajattomat perinteet ja rituaalit sekä Mardi Gras -intiaanien väriloisto. Kuvat ovat hetkiä ja hetket ovat kuvia.

 Toivottavasti nautit näyttelystä!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trombonist, ethnomusicologist Katja Toivola visited New Orleans for the first time in 1995. Nowadays, she lives in the city permanently and makes a living playing jazz on her own and together with her husband, trumpeter Leroy Jones.

 Toivola's longtime passion is photography, and her pictures combine in a distinctive way New Orleans' ever pulsating rhythm and the poetic beauty of the birthplace of jazz.

 Katja Toivola hails from Helsinki, but her family are long-term summer residents of Taipalsaari's Mielakansaari since decades.

 

Pasunisti, etnomusikologi Katja Toivola teki ensimmäisen matkansa New Orleansiin vuonna 1995. Nykyisin hän asuu kaupungissa vakituisesti ja elättää itsensä soittamalla jazzia sekä omillaan että yhdessä miehensä, trumpetisti Leroy Jonesin kanssa.

Toivolan pitkäaikainen intohimo on valokuvaus, ja hänen kuvissaan yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla New Orleansin alati sykkivä rytmi sekä jazzin syntymäkaupungin runollinen kauneus.

Katja Toivola on kotoisin Helsingistä, mutta suku on Taipalsaaren Mielakansaaren pitkäaikaisia kesäasukkaita jo vuosikymmenten takaa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Preservation Hall Carriageway (2013)
Portti Preservation Halliin

Preservation Hall, located at 726 St. Peter Street, is New Orleans' most iconic jazz venue. Sitting on the carriageway bench is drummer Ernie Elly, who is known for his work with the likes of Ray Charles and Sam Cooke as well as "Who's Who" of New Orleans Jazz.

Preservation Hall, osoitteeltaan 726 St. Peter Street, on New Orleansin tunnetuin jazz-klubi. Porttikäytävän penkillä istuu rumpali Ernie Elly, joka tunnetaan työstään Ray Charlesin, Sam Cooken sekä New Orleans -jazzin huippujen kanssa.

 

 

Direction (2012)
Suunta

The Monday night band at Preservation Hall is called the Preservation Hall Jazz Masters and its leader is trumpeter Leroy Jones. In this picture bassist Mitchell Player, pianist Meghan Swartz, and tenor saxophonist Daniel "Weenie" Farrow are listening to the trumpet solo.

Maanantai-iltaisin Preservation Hallissa soittaa Preservation Hall Jazz Masters, jota johtaa trumpetisti Leroy Jones. Tässa kuvassa basisti Mitchell Player, pianisti Meghan Swartz ja tenorisaksofonisti Daniel "Weenie" Farrow kuuntelevat trumpettisooloa.

 

 

Gregg Stafford (2014)

Trumpeter Gregg Stafford leads the band at Preservation Hall with his unique touch. The audience is seated on the floor and listens intently.

Trumpetisti Gregg Stafford johtaa bändiä Preservation Hallissa uniikilla otteellaan. Yleisö istuu lattialla ja kuuntelee keskittyneesti.

 

 

Gregg Singing (2014)
Gregg laulaa

The music at Preservation Hall is completely unamplified and acoustic. When musicians sing, the audience hangs on to every phrase and is swept up in the moment.

Preservation Hallissa soitetaan täysin akustisesti ilman mitään vahvistimia. Kun muusikot laulavat, yleisö seuraa jokaista fraasia ja eläytyy laulun sanomaan.

 

 

Daniel Farrow (2012)

Saxophonist Daniel "Weenie" Farrow has played at Preservation Hall for over 20 years. His warm sound and melodic approach bring to mind the jazz greats of years gone by.

Saksofonisti Daniel "Weenie" Farrow soittanut Preservation Hallissa yli 20 vuotta. Hänen lämmin soundinsa ja melodinen soittonsa tuovat mieleen entisaikojen jazz-mestarit.

 

 

Spring In Armstrong Park (2013)
Kevät Armstrong-puistossa

Armstrong Park is awakening to spring as the scent of the pink saucer magnolia flowers fills the air.

Armstrong-puisto herää kevääseen kun kiinalaisen magnolian vaaleanpunaisten kukkien tuoksu täyttää ilman.

 

 

Cactus (2012)
Kaktus

These beautiful houses can be found on Constance Street, in the uptown Irish Channel neighborhood. Caribbean colors and tropical vegetation bring out the architectural details.

Nämä kauniit talot ovat Constance Streetillä, yläkaupungin Irish Channel -kaupuginosassa. Karibialaistyylinen väriloisto ja trooppinen kasvillisuus tuovat esille arkkitehtuurisia yksityiskohtia.

 

 

Decatur Street (2014)

Decatur Street is located between the French Quarter and the Mississippi River. Tujague's Restaurant was founded already in 1856 and is still popular amongst the locals. The colonnade on the right is part of the old French Market bazaar area.

Decatur Street on ranskalaisen korttelin ja Mississippi-joen välissä. Ravintola Tujague's perustettiin jo vuonna 1856 ja on edelleen paikallisten suosiossa. Oikeanpuoleinen pylväskäytävä on osa vanhaa French Market -basaarialuetta.

 

 

Treme Brass Band (2012)

One of the better known brass bands in the city, the Treme Brass Band, is seen here taking a break from a music video shoot for the Red Hot Chili Peppers' "Brendan's Death Song." The picture is taken in the 6th Ward, also known as Tremé.

Tässä kuvassa Treme Brass Band, eräs New Orleansin tunnetuimmista brass bandeistä, pitää taukoa osallistuessaan Red Hot Chili Peppersin "Brendan's Death Song" -musiikkivideon kuvauksiin. Kuva on otettu kuudennessa kaupunginosassa (ward), joka tunnetaan myöskin nimellä Tremé.

 

 

Sudan Social Aid & Pleasure Club (2012)

Sudan Social Aid & Pleasure Club holds its annual parade in November and marches through Tremé and the Seventh Ward. This picture was taken in the beginning of the 2012 parade, right before the first stop on Ursulines Avenue. Social Aid & Pleasure Clubs are benevolent societies that got their start after slavery was abolished and the African-American population was left outside the society and its safety nets. Various associations and clubs were founded, and in addition to guaranteeing their members assistance in case of illness or death they also organize different parades, events, and fundraisers.

Sudan Social Aid & Pleasure Club järjestää vuosittaisen paraatinsa marraskuussa ja marssii Tremén ja seitsemännen kaupuginosan läpi. Tämä kuva on vuoden 2012 paraatin alusta, juuri ennen sen ensimmäistä taukoa Ursulines Avenuella. Social Aid & Pleasure -klubit ovat yleishyödyllisiä järjestöjä, jotka saivat alkunsa orjuuden lakkauttamisen jälkeen, jolloin afroamerikkalainen väestö jäi varsinaisen yhteiskunnan ja sen turvaverkkojen ulkopuolelle. Erilaisia yhdistyksiä perustettiin, ja sen lisäksi että ne takaavat jäsenilleen apua esimerkiksi sairas- ja kuolemantapauksissa ne myös järjestävät erilaisia paraateja, juhlia ja varainkeruutilaisuuksia.

 

 

Keep'N It Real Social Aid & Pleasure Club (2015)

Second Lines provide the main work opportunities for brass bands. A Second Line parade is like a moving block party where brass bands and the Social Aid & Pleasure Club dancers perform. The parades last four hours and the routes are about 3-5 miles long (5-8 km). Keep'N It Real Social Aid & Pleasure Club's annual parade is in March and meanders through the 6th and 7th Wards. This is a picture of the ladies auxiliary and the 21st Century Brass Band.

Second line -paraatit ovat eräitä brass bandien päätyötilaisuuksia. Kyseessä on kulkue, eräänlainen liikkuva korttelijuhla, jossa esiintyvät brass bandit ja Social Aid & Pleasure -klubien tanssiryhmät. Paraati kestää neljä tuntia ja reitti on noin 5-8 kilometrin mittainen. Keep'N It Real Social Aid & Pleasure -klubin vuosittainen paraati on maaliskuussa ja se kulkee kuudennen ja seitsemännen kaupunginosan läpi. Tässä kuvassa on naisten alajaosto sekä 21st Century Brass Band.

 

 

Last Walk (2013)
Viimeinen matka

Jazz Funerals that feature a brass band playing jazz have been common within the African American community since the early 1900s. In these events, after the casket has been lowered or cut loose, the band plays happy, up-tempo Second Line music and the parade is joined by passersby and others who didn't necessarily participate in the funeral ceremony. This picture is from record producer George H. Buck's funeral in December 2013.

Jazz Funerals -tilaisuudet, hautajaiset, joissa esiintyy jazzia soittava brass band, ovat olleet yleisiä mustan väestön keskuudessa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien. Näissä tilaisuuksissa orkesteri alkaa soittaa arkun laskemisen jälkeen iloista, nopeatempoista Second Line -musiikkia, ja paraatiin liittyy myös ohikulkijoita ja muita ihmisiä, jotka eivät osallistuneet varsinaisiin hautajaisiin. Tämä kuva on levytuottaja George H. Buckin hautajaisista joulukuussa 2013.

 

 

Funeral in Tremé (2012)
Hautajaiset Treméssä

This picture is from Uncle Lionel Batiste's final funeral parade on Monday July 23rd, 2012. Gregg Stafford, most often seen playing the trumpet, is shown here with his bass drum. Everyone's Uncle, Mr. Lionel Batiste was born on February 11, 1931 and flew away July 8, 2012.

Tämä kuva on bassorumpali Uncle Lionel Batisten hautajaisparaatista 23. heinäkuuta 2012. Gregg Stafford, joka useimmiten soittaa trumpettia, nähdään tässä bassorumpunsa kanssa. Kaikkien setä, Lionel Batiste oli syntynyt 11. helmikuuta 1931 ja kuoli 8. heinäkuuta 2012.

 

 

Lock & Key (2012)
Lukkojen takana

This old gate guarded a beautifully overgrown front yard on Ursulines Avenue in the heart of Tremé.

Tämä vanha portti vartioi villiintynyttä etupihaa Ursulines Avenuella, Tremén kaupunginosan sydämessä.

 

 

French Quarter Sunday (2012)
Sunnuntai ranskalaisessa korttelissa

The timelessness of the French Quarter is shown in this weekend scene. Only the vehicles reveal the epoch.

Tästä viikonloppuaamun otoksesta käy ilmi ranskalaisen korttelin ajattomuus - vain autot paljastavat epookin.

 

 

Jackson Square (2012)

This is a quintessential New Orleans view: Jackson Square with the mule-drawn carriages and St. Louis Cathedral in the background.

Klassinen New Orleans -kuvakulma: Jackson Square -aukio muulikärryineen ja taustalla kohoava St. Louisin katedraali.

 

 

Mardi Gras Indian (2015)

Mardi Gras Indians are African Americans that are honoring the Native Americans by costuming as Indians. There are tens of Mardi Gras Indian tribes in New Orleans and each has their chiefs and a strict intertribal hierarchy. The supremely decorative suits are sewn throughout the year and displayed for the first time on Mardi Gras morning. Just like the Social Aid & Pleasure Clubs, the Mardi Gras Indian tribes are benevolent associations that function in the poorer sections of the city. The Mardi Gras Indian tradition dates back over a hundred years. This picture, taken at the New Orleans Jazz & Heritage Festival that schedules daily Indian parades, is of Kenneth “Skeeter” Bruce of the Apache Hunters.

Mardi Gras -intiaanit ovat afroamerikkalaisia, jotka kunnioittavat Amerikan alkuperäisväestöä pukeutumalla intiaaniasuihin. New Orleansissa on useita kymmeniä Mardi Gras -intiaaniheimoja, joilla kaikilla on omat johtajansa ja tarkka heimonsisäinen hierarkia. Erittäin koristeellisia asuja valmistetaan koko vuosi ja uudet asut esitellään aina Mardi Gras’n eli laskiaistiistain aamuna. Social Aid & Pleasure -klubien tapaan myös intiaaniheimot ovat yleishyödyllisiä järjestöjä, jotka toimivat lähinnä kaupungin rappeutuneilla alueilla. Mardi Gras Indians -perinne on yli satavuotias. Tämä kuva Apache Huntersiin kuuluvasta Kenneth “Skeeter” Brucesta on otettu New Orleans Jazz & Heritage -festivaalilla, jonka ohjelmassa on päivittäisiä intiaaniryhmien paraateja.

 

 

Fi-Yi-Yi Spy Boy (2015)

Albert Polite Jr. is the Spy Boy for the Fi-Yi-Yi Indian tribe. He is seen here on Mardi Gras Day wearing a bright pink suit honoring the recent passing of his wife to breast cancer.

 

Albert Polite Jr. on Fi-Yi-Yi -intiaaniheimon Spy Boy eli vakooja. Vaaleanpunainen asu on kunnianosoitus hänen vaimolleen joka menehtyi hiljattain rintasyöpään.

 

 

Drum Section (2014)
Rumpusektio

Krewe of Cork carnival association always hires Freddie Lonzo's Cork Poppas Brass Band for its parades. These are drummers Kerry Brown and Anthony Bennett taking a break.

Krewe of Cork -karnevaalijärjestön paraateissa soittaa Freddie Lonzo's Cork Poppas Brass Band. Tässä kuvassa pitävät taukoa rumpalit Kerry Brown ja Anthony Bennett.

 

 

Mardi Gras Day (2013)

The Mardi Gras day revelry of the Secret Society of Saint Anne wraps up every year on the Mississippi where club and band members reflect on the dearly departed. Mardi Gras or Fat Tuesday is the last day of the carnival season and the day when weeks of merrymaking reaches its pinnacle.

Secret Society of Saint Anne eli Pyhän Annen salajärjestö aloittaa Mardi Gras -päivän paraatinsa aamukymmeneltä ja se päättyy noin viisi tuntia myöhemmin Mississippi-joen rannalle, jossa muistellaan vuoden aikana kuolleita jäseniä. Mardi Gras eli laskiaistiistai on karnevaalin päätöspäivä ja siihen kulminoituu viikkoja kestänyt juhlinta.

 

 

Mardi Gras Day On Royal Street (2015)
Mardi Gras -päivä Royal Streetillä

Surreal and timeless Mardi Gras Day afternoon on Royal Street, in the heart of the French Quarter.

Surrealistinen ja ajaton laskiaistiistain iltapäivä Royal Streetillä, ranskalaisen korttelin ytimessä.

 

 

Blow (2013)
Puhallus

Leroy Jones is one of New Orleans’ most highly respected trumpet players, who combines in his versatile playing both traditional and modern elements in a unique way.

Leroy Jones on New Orleansin arvostetuimpia trumpetisteja, jonka soitossa yhdistyvät sekä perinteiset että modernit vaikutteet uniikilla tavalla.

 

 

Jazz Hands (2015)
Jazzkädet

Trumpeter Leroy Jones and his custom made Harrelson trumpet.

Trumpetisti Leroy Jones ja hänen mittatilaustyönä valmistettu Harrelson-trumpetti.

 

 

Night Sky (2013)
Yötaivas

A magical French Quarter scenery showing a couple walking down Orleans Street toward St. Louis Cathedral.

Maaginen iltamaisema ranskalaisesta korttelista: pariskunta kulkee Orleans Streetiä kohti St. Louisin katedraalia.

 

 

Saints Fan (2013)

American football and the New Orleans Saints are very important, especially with the team's success following the 2005 floods and their 2009 Super Bowl win. Trumpeter and Saints fan Leroy Jones peeks out of his Tremé home window.

Amerikkalainen jalkapallo ja New Orleansin joukkue Saints ovat tärkeitä varsinkin vuoden 2005 tulvia seuranneen menestyksen ja vuoden 2009 Superbowl-voiton jälkeen. Trumpetisti ja Saints-fani Leroy Jones kurkistaa Tremén kotinsa ikkunasta.

 

 

Freddie Lonzo (2012)

A play on color and movement, this portrait of stellar New Orleans trombonist Freddie Lonzo was captured during the annual parade of the Krewe of Cork carnival club.

Värin ja liikkeen leikkiä, tämä potretti New Orleansin tähtipasunisti Freddie Lonzosta on otettu Krewe of Cork -karnevaaliklubin vuosittaisen paraatin aikana.

 

 

Contact for further information and bookings:
kamtoivola@aol.com

Web design: Katja Toivola
© 2005-2015 Spirit Of New Orleans Productions
Last updated: July 29, 2015